STOMATOLOGIA

tworzymy uśmiech z pasją...

ORTODONCJA

więcej niż tylko proste zęby...

ORTODONCJA

więcej niż tylko proste zęby...

Diagnostyka:
specjalistyczna konsultacja ortodontyczna,
wyciski, zdjęcia diagnostyczne,
opracowanie indywidualnego planu leczenia

Aparaty stałe:
aparat stały cienkołukowy metalowy, zamki srebrne
aparat stały cienkołukowy metalowy, zamki złote
aparat stały cienkołukowy estetyczny, zamki porcelanowe
aparat stały cienkołukowy estetyczny, zamki kryształowe

aparat stały cienkołukowy samoligaturujący metalowy, zamki srebrne

aparat stały cienkołukowy samoligaturujący estetyczny, zamki porcelanowe

aparat stały cienkołukowy językowy (lingwalny), zamki złote, system Incognito 

aparat stały grubołukowy - łuk podniebienny
aparat stały grubołukowy - bihelix, quadhelix
aparat stały grubołukowy - ekspandery NiTi
aparat stały grubołukowy - aparaty ze śrubą hyrax
aparat do wysuwania żuchwy
utrzymywacz przestrzeni

Aparaty zdejmowane:
płytka Schwarza
aparat blokowy
aparat Twin Block
aligner - przezroczyste nakładki - TwinAligner (Orthocaps)

Wyciągi zewnątrzustne:
headgear
maska twarzowa

Leczenie retencyjne:
demontaż aparatów stałych
stały aparat retencyjny, drut metalowy
stały aparat retencyjny, włókno szklane
zdejmowany aparat retencyjny, termoformowalny
zdejmowany aparat retencyjny, płytka Hawley'a